regulator zasilany AR602, 2x Relay, 1x (4...20mA), zas. 230VAC - AR602/S1/P/P/WA

  • AR602/S1/P/P/WA
  • Dostępność: Brak Brak

Mikroprocesorowy regulator temperatury oraz innych wielkości fizycznych, takich jak wilgotność, ciśnienie, poziom, prędkość, i inne. Pomiar wartości odbywa się przez zamianę sygnałów na standardowy sygnał elektryczny.

Wybrane parametry filtrów

Zasilanie: 230 V AC
Typ wyjścia: 0...20 mA, przekaźnikowe
}