Softstarty

Softstart PSE105-600-70 - 1SFA897109R7000

Softstart PSE105-600-70 - 1SFA897109R7000
Rabat: 25 %
netto: 3 831,85 zł
(brutto: 4 713,17 zł)

Softstart PSE142-600-70 - 1SFA897110R7000

Softstart PSE142-600-70 - 1SFA897110R7000
Rabat: 25 %
netto: 4 809,46 zł
(brutto: 5 915,63 zł)

Softstart PSE170-600-70 - 1SFA897111R7000

Softstart PSE170-600-70 - 1SFA897111R7000
Rabat: 25 %
netto: 5 541,75 zł
(brutto: 6 816,35 zł)

Softstart PSE18-600-70 - 1SFA897101R7000

Softstart PSE18-600-70 - 1SFA897101R7000
Rabat: 25 %
netto: 1 848,32 zł
(brutto: 2 273,43 zł)

Softstart PSE210-600-70 - 1SFA897112R7000

Softstart PSE210-600-70 - 1SFA897112R7000
Rabat: 25 %
netto: 6 040,60 zł
(brutto: 7 429,94 zł)

Softstart PSE250-600-70 - 1SFA897113R7000

Softstart PSE250-600-70 - 1SFA897113R7000
Rabat: 25 %
netto: 6 980,75 zł
(brutto: 8 586,32 zł)

Softstart PSE25-600-70 - 1SFA897102R7000

Softstart PSE25-600-70 - 1SFA897102R7000
Rabat: 25 %
netto: 1 934,65 zł
(brutto: 2 379,62 zł)

Softstart PSE300-600-70 - 1SFA897114R7000

Softstart PSE300-600-70 - 1SFA897114R7000
Rabat: 25 %
netto: 8 167,11 zł
(brutto: 10 045,55 zł)

Softstart PSE30-600-70 - 1SFA897103R7000

Softstart PSE30-600-70 - 1SFA897103R7000
Rabat: 25 %
netto: 1 934,65 zł
(brutto: 2 379,62 zł)

Softstart PSE370-600-70 - 1SFA897115R7000

Softstart PSE370-600-70 - 1SFA897115R7000
Rabat: 25 %
netto: 9 051,86 zł
(brutto: 11 133,79 zł)

Softstart PSE37-600-70 - 1SFA897104R7000

Softstart PSE37-600-70 - 1SFA897104R7000
Rabat: 25 %
netto: 2 005,01 zł
(brutto: 2 466,16 zł)

Softstart PSE45-600-70 - 1SFA897105R7000

Softstart PSE45-600-70 - 1SFA897105R7000
Rabat: 25 %
netto: 2 065,76 zł
(brutto: 2 540,89 zł)

Softstart PSE60-600-70 - 1SFA897106R7000

Softstart PSE60-600-70 - 1SFA897106R7000
Rabat: 25 %
netto: 2 232,04 zł
(brutto: 2 745,41 zł)

Softstart PSE72-600-70 - 1SFA897107R7000

Softstart PSE72-600-70 - 1SFA897107R7000
Rabat: 25 %
netto: 2 555,02 zł
(brutto: 3 142,68 zł)

Softstart PSE85-600-70 - 1SFA897108R7000

Softstart PSE85-600-70 - 1SFA897108R7000
Rabat: 25 %
netto: 2 833,24 zł
(brutto: 3 484,88 zł)

SIRIUS SOFTSTART, WLK. S00, 3.6A, 1.5KW/400V, 40 ST., 200-480V AC, 110-230V...

SIRIUS SOFTSTART, WLK. S00, 3.6A, 1.5KW/400V, 40 ST., 200-480V AC, 110-230V AC/DC, ZACISKI ŚRUBOWE, - 3RW3013-1BB14
Rabat: 25 %
netto: 354,95 zł
(brutto: 436,59 zł)
}