Softstarty

Softstart PSE105-600-70 - 1SFA897109R7000

Softstart PSE105-600-70 - 1SFA897109R7000
Rabat: 25 %
netto: 3 949,22 zł
(brutto: 4 857,54 zł)

Softstart PSE142-600-70 - 1SFA897110R7000

Softstart PSE142-600-70 - 1SFA897110R7000
Rabat: 25 %
netto: 4 896,65 zł
(brutto: 6 022,88 zł)

Softstart PSE170-600-70 - 1SFA897111R7000

Softstart PSE170-600-70 - 1SFA897111R7000
Rabat: 25 %
netto: 5 642,21 zł
(brutto: 6 939,92 zł)

Softstart PSE18-600-70 - 1SFA897101R7000

Softstart PSE18-600-70 - 1SFA897101R7000
Rabat: 25 %
netto: 1 881,82 zł
(brutto: 2 314,64 zł)

Softstart PSE210-600-70 - 1SFA897112R7000

Softstart PSE210-600-70 - 1SFA897112R7000
Rabat: 25 %
netto: 6 150,11 zł
(brutto: 7 564,64 zł)

Softstart PSE250-600-70 - 1SFA897113R7000

Softstart PSE250-600-70 - 1SFA897113R7000
Rabat: 25 %
netto: 7 107,30 zł
(brutto: 8 741,98 zł)

Softstart PSE25-600-70 - 1SFA897102R7000

Softstart PSE25-600-70 - 1SFA897102R7000
Rabat: 25 %
netto: 1 969,73 zł
(brutto: 2 422,77 zł)

Softstart PSE300-600-70 - 1SFA897114R7000

Softstart PSE300-600-70 - 1SFA897114R7000
Rabat: 25 %
netto: 8 315,19 zł
(brutto: 10 227,68 zł)

Softstart PSE30-600-70 - 1SFA897103R7000

Softstart PSE30-600-70 - 1SFA897103R7000
Rabat: 25 %
netto: 1 969,73 zł
(brutto: 2 422,77 zł)

Softstart PSE370-600-70 - 1SFA897115R7000

Softstart PSE370-600-70 - 1SFA897115R7000
Rabat: 25 %
netto: 9 051,86 zł
(brutto: 11 133,79 zł)

Softstart PSE37-600-70 - 1SFA897104R7000

Softstart PSE37-600-70 - 1SFA897104R7000
Rabat: 25 %
netto: 2 041,36 zł
(brutto: 2 510,87 zł)

Softstart PSE45-600-70 - 1SFA897105R7000

Softstart PSE45-600-70 - 1SFA897105R7000
Rabat: 25 %
netto: 2 103,22 zł
(brutto: 2 586,96 zł)

Softstart PSE60-600-70 - 1SFA897106R7000

Softstart PSE60-600-70 - 1SFA897106R7000
Rabat: 25 %
netto: 2 272,51 zł
(brutto: 2 795,19 zł)

Softstart PSE72-600-70 - 1SFA897107R7000

Softstart PSE72-600-70 - 1SFA897107R7000
Rabat: 25 %
netto: 2 601,35 zł
(brutto: 3 199,66 zł)

Softstart PSE85-600-70 - 1SFA897108R7000

Softstart PSE85-600-70 - 1SFA897108R7000
Rabat: 25 %
netto: 2 884,60 zł
(brutto: 3 548,06 zł)

SIRIUS SOFTSTART, WLK. S00, 3.6A, 1.5KW/400V, 40 ST., 200-480V AC, 110-230V...

SIRIUS SOFTSTART, WLK. S00, 3.6A, 1.5KW/400V, 40 ST., 200-480V AC, 110-230V AC/DC, ZACISKI ŚRUBOWE, - 3RW3013-1BB14
Rabat: 25 %
netto: 361,39 zł
(brutto: 444,51 zł)
}