Softstarty

Softstart PSE105-600-70 - 1SFA897109R7000

Softstart PSE105-600-70 - 1SFA897109R7000
Rabat: 25 %
netto: 3 831,85 zł
(brutto: 4 713,17 zł)

Softstart PSE142-600-70 - 1SFA897110R7000

Softstart PSE142-600-70 - 1SFA897110R7000
Rabat: 25 %
netto: 4 800,98 zł
(brutto: 5 905,20 zł)

Softstart PSE170-600-70 - 1SFA897111R7000

Softstart PSE170-600-70 - 1SFA897111R7000
Rabat: 25 %
netto: 5 578,66 zł
(brutto: 6 861,75 zł)

Softstart PSE18-600-70 - 1SFA897101R7000

Softstart PSE18-600-70 - 1SFA897101R7000
Rabat: 25 %
netto: 1 860,63 zł
(brutto: 2 288,57 zł)

Softstart PSE210-600-70 - 1SFA897112R7000

Softstart PSE210-600-70 - 1SFA897112R7000
Rabat: 25 %
netto: 6 080,84 zł
(brutto: 7 479,43 zł)

Softstart PSE250-600-70 - 1SFA897113R7000

Softstart PSE250-600-70 - 1SFA897113R7000
Rabat: 25 %
netto: 7 027,24 zł
(brutto: 8 643,50 zł)

Softstart PSE25-600-70 - 1SFA897102R7000

Softstart PSE25-600-70 - 1SFA897102R7000
Rabat: 25 %
netto: 1 947,54 zł
(brutto: 2 395,48 zł)

Softstart PSE300-600-70 - 1SFA897114R7000

Softstart PSE300-600-70 - 1SFA897114R7000
Rabat: 25 %
netto: 8 221,51 zł
(brutto: 10 112,46 zł)

Softstart PSE30-600-70 - 1SFA897103R7000

Softstart PSE30-600-70 - 1SFA897103R7000
Rabat: 25 %
netto: 1 947,54 zł
(brutto: 2 395,48 zł)

Softstart PSE370-600-70 - 1SFA897115R7000

Softstart PSE370-600-70 - 1SFA897115R7000
Rabat: 25 %
netto: 9 051,86 zł
(brutto: 11 133,79 zł)

Softstart PSE37-600-70 - 1SFA897104R7000

Softstart PSE37-600-70 - 1SFA897104R7000
Rabat: 25 %
netto: 2 018,36 zł
(brutto: 2 482,58 zł)

Softstart PSE45-600-70 - 1SFA897105R7000

Softstart PSE45-600-70 - 1SFA897105R7000
Rabat: 25 %
netto: 2 079,53 zł
(brutto: 2 557,82 zł)

Softstart PSE60-600-70 - 1SFA897106R7000

Softstart PSE60-600-70 - 1SFA897106R7000
Rabat: 25 %
netto: 2 246,92 zł
(brutto: 2 763,71 zł)

Softstart PSE72-600-70 - 1SFA897107R7000

Softstart PSE72-600-70 - 1SFA897107R7000
Rabat: 25 %
netto: 2 572,04 zł
(brutto: 3 163,61 zł)

Softstart PSE85-600-70 - 1SFA897108R7000

Softstart PSE85-600-70 - 1SFA897108R7000
Rabat: 25 %
netto: 2 827,35 zł
(brutto: 3 477,64 zł)

SIRIUS SOFTSTART, WLK. S00, 3.6A, 1.5KW/400V, 40 ST., 200-480V AC, 110-230V...

SIRIUS SOFTSTART, WLK. S00, 3.6A, 1.5KW/400V, 40 ST., 200-480V AC, 110-230V AC/DC, ZACISKI ŚRUBOWE, - 3RW3013-1BB14
Rabat: 25 %
netto: 357,32 zł
(brutto: 439,50 zł)
}