The device with protection against over-voltage - LIT 2X2-24 - 2804623

  • 2804623
  • Availability: None None
Urządzenie z ochroną przed przepięciami - LIT 2X2-24 - 2804623

Ochrona przed przepięciami w jednoczęściowym module szyny nośnej szerokości 6,2 mm, do dwóch nieuziemionych obwodów sygnałowych w technice 2-przewodowej. Kontrola wg stopnia ochrony przeciwzapłonowej w obszarach Ex: Ex ia IIC / Ex iaD. Kompatybilny z HART
}